Boys Over Flowers Wiki
Advertisement
Boys Over Flowers Wiki

Domyoji (道明寺 (どうみょうじ) Dōmyōji) was the former head of the Domyoji family and likely the founder of Domyoji Group. He was the father of the current head of Domyoji Group, and grandfather of Tsubaki and Tsukasa Domyoji.

Biography

Before the birth of his son, Domyoji found a woman, Tama, wandering around. He brought her to work at his home. Tama credited him for saving her life. His son later married Kaede, whom gave birth to two children Tsubaki and Tsukasa. Domyoji's final words were for his family to "take care of [Tama]" until her death.[1]

Behind the scenes

Character notes

Jun-pyo's grandfather in the Korean drama

Appearances

References

See also


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy
Kaede's sister | Makiko Endo | Junko Ekuni | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Junpei's mother | Harumi and Mako
Hatta | Hirayama | Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Kimoto | Kirishima | Kobayashi
Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko
Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina | Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa
Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado | Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa
Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother | Saito | Sakurako's grandmother
Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend | Shiori | Shizuka's parents
Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama | Tama's husband | Teacher
Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband | Tsukasa's grandfather | Tsukasa's father
Ueno | Viola | Yatchan | Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister