Boys Over Flowers Wiki
Boys Over Flowers Wiki
Manga

Shoichiro Nishikado (西門 祥一郎 (にしかど しょういちろう) Nishikado Shōichirō) was the eldest son of the sixteenth generation of the Nishikado family. He became a doctor, leaving the tea school for his brother, Sojiro to inherit.[1][2]

Biography

Shoichiro was born as first son of his mother and father in the sixteenth generation of the Nishikado family. His two younger brothers were born sometime after. As the eldest son, he was going to inherit the Nishikado style of tea ceremony. However, Shoichiro was unable to handle the pressure, and left the family[2] to become a doctor.[1] His brother Sojiro Nishikado later inherited the family's tea school.[3]

Behind the scenes

Character notes

Portrayals

Appearances

References

See also


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy
Kaede's sister | Makiko Endo | Junko Ekuni | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Junpei's mother | Harumi and Mako
Hatta | Hirayama | Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Kimoto | Kirishima | Kobayashi
Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko
Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina | Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa
Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado | Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa
Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother | Saito | Sakurako's grandmother
Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend | Shiori | Shizuka's parents
Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama | Tama's husband | Teacher
Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband | Tsukasa's grandfather | Tsukasa's father
Ueno | Viola | Yatchan | Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister


Hana Yori Dango (2005) characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji | Sara Hinata | Kazu Kaburagi | Ayano Kurimaki
Chieko Makino | Haruo Makino | Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nishida | Shigeru Okawahara
Sakurako Sanjo | Sachiyo Sengoku | Tama | Shizuka Todo | Ken Uchida | Minako Yamano

Minor characters

Akira's mother | Takayuki Kimoto | Jean P. Mayol | Emu and Memu Mimasaka | Mysterious gentleman
Nakatsuka | Nakatsuka's date | Shoichiro Nishikado | Junpei Oribe | Ryuji | Sara's fiancé | Shigeru's father
Shigeru's mother | Arthur Smith | Sonny | Toyama | Tsubaki's husband | Tsukasa's father | Minako Yamanaka
Yuki's father | Yuki's mother