Boys Over Flowers Wiki
Advertisement
Boys Over Flowers Wiki

Saito (斉藤 (さいとう) Saitō) was an employee of the Domyoji Secret Police.

Biography

Behind the scenes

Appearances

References

See also


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy
Kaede's sister | Makiko Endo | Junko Ekuni | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Junpei's mother | Harumi and Mako
Hatta | Hirayama | Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Kimoto | Kirishima | Kobayashi
Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko
Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina | Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa
Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado | Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa
Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother | Saito | Sakurako's grandmother
Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend | Shiori | Shizuka's parents
Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama | Tama's husband | Teacher
Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband | Tsukasa's grandfather | Tsukasa's father
Ueno | Viola | Yatchan | Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister

This article or section is a stub. You can help Boys Over Flowers Wiki by expanding it