Boys Over Flowers Wiki
Advertisement
Boys Over Flowers Wiki

Misawa (三沢 (みさわ) ) was a member of the Domyoji Secret Police.

Biography

Behind the scenes

Appearances

References

See also


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy
Kaede's sister | Makiko Endo | Junko Ekuni | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Junpei's mother | Harumi and Mako
Hatta | Hirayama | Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Kimoto | Kirishima | Kobayashi
Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko
Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina | Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa
Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado | Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa
Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother | Saito | Sakurako's grandmother
Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend | Shiori | Shizuka's parents
Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama | Tama's husband | Teacher
Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband | Tsukasa's grandfather | Tsukasa's father
Ueno | Viola | Yatchan | Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister

This article or section is a stub. You can help Boys Over Flowers Wiki by expanding it