Boys Over Flowers Wiki
Advertisement

Mike Hall (マイク・ホール () Maiku Hōru) was a Major League baseball player for the Bears. He was the cleanup hitter for the team. Mike played a game at Tokyo Dome, during which he set a world record when he hit his eightieth home run for the season. Tsukushi Makino was the one who caught the baseball.

Biography[]

Mike was the cleanup hitter for the Bears. In one season, he had hit seventy-nine home runs before the final game, which was held Tokyo Dome in Tokyo, Japan. Mike managed to hit his eightieth home run, setting a world record.[1] Tsukushi Makino caught the baseball, which he signed after the game.[2] The ball was later auctioned online and sold for two hundred million yen.[3]

Behind the scenes[]

Character notes

Appearances[]

References[]

See also[]


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy | Makiko Endo
Junko Ekuni | Fortuneteller | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Mike Hall | Harumi and Mako | Hatta | Hirayama
Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Junpei's friend | Junpei's mother | K University students
Kaede's sister | Kimoto | Kirishima | Kobayashi | Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise
Mako | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko | Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina
Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa | Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado
Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa | Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother
Saito | Sakurako's grandmother | Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend
Shiori | Shizuka's parents | Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama
Tama's husband | Kimiko Tamura | Teacher | Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband
Tsukasa's attacker | Tsukasa's father | Tsukasa's grandfather | Ueno | Umi's friend | Viola | Yatchan
Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister

Advertisement