Boys Over Flowers Wiki
Advertisement

Yuriko: "How do you do? My name's Yuriko Asai, Yuriko as in lily."
Maekawa: "My name's Maekawa. They say that a name tells you a lot about a person. And you are just like a lily."
— Maekawa flirts with Yuriko at a party[src]

Maekawa (前川 (まえかわ) ) was a possible heir or president of a company. He was most likely affiliated with the Lionel Group, who hosted a party he attended.

Biography

Maekawa was involved with business somehow, possibly being a heir or president of a company. He attended a party hosted by the Lionel Group, where he met Yuriko Asai. Maekawa flirted with her, but fled when Tsukushi Makino caused a scene by pouring champagne on Yuriko.[1]

Physical appearance

He had short hair, a plain face and small nose. Despite his normal appearance, he was most likely rich, so his suit and bow tie were probably expensive.

Behind the scenes

Character notes

Portrayals

Maekawa in Meteor Garden

  • A version of Maekawa appears in the second episode of Meteor Garden. He is portrayed by an unknown actor. Like in the manga, he flirts with Bai He (Yuriko). He then rushes off to fetch a napkin when Shan Cai (Tsukushi) pours a drink on Bai He.

Appearances


References

See also


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy
Fortuneteller | Kaede's sister | Makiko Endo | Junko Ekuni | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Junpei's friend
Junpei's mother | Mike Hall | Harumi and Mako | Hatta | Hirayama | Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda
Iwatsuki | Kimoto | Kirishima | Kobayashi | Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise
Mako | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko | Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka
Mina | Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa | Piromichi Nakano | New York enterpriser
Shoichiro Nishikado | Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa | Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako
Rui's father | Rui's mother | Saito | Sakurako's grandmother | Seinosuke's father | Shigeru's father
Shigeru's mother | Shingo's girlfriend | Shiori | Shizuka's parents | Arthur Smith | Sojiro's brother
Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama | Tama's husband | Kimiko Tamura | Teacher | Toda | Tome
Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband | Tsukasa's grandfather | Tsukasa's father | Ueno | Viola | Yatchan
Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister

Advertisement