Boys Over Flowers Wiki
Advertisement
Boys Over Flowers Wiki

Hatta (ハ田 (はった) ) was the ex-boyfriend of Miho. He frequented clubs in Tokyo. Hatta left Miho, his girlfriend at the time, for Sakurako Sanjo. She, however, did not really care for him, calling him "another bug on the windshield."[1]

Behind the scenes

Character notes

Appearances

References

See also


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy
Fortuneteller | Kaede's sister | Makiko Endo | Junko Ekuni | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Junpei's mother
Harumi and Mako | Hatta | Hirayama | Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Kimoto
Kirishima | Kobayashi | Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise | Makoto | Makoto
Jean P. Mayol | Mayuko | Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina | Mikihisa Minami | Misawa
Miya | Eri Miyazawa | Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado | Noriko | Hideki Oe
Akira Onagisa | Ozawa | Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother | Saito
Sakurako's grandmother | Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend
Shiori | Shizuka's parents | Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama
Tama's husband | Kimiko Tamura | Teacher | Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband
Tsukasa's grandfather | Tsukasa's father | Ueno | Viola | Yatchan | Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father
Yuki's mother | Yuki's sister


Advertisement