Boys Over Flowers Wiki
Advertisement

Hatta (八田 (はった) ) was the ex-boyfriend of Miho. He frequented clubs in Tokyo. Hatta left Miho, his girlfriend at the time, for Sakurako Sanjo. She, however, did not really care for him, calling him "another bug on the windshield."[1]

Etymology[]

His surname, Hatta (八田; はった), has two kanji. The first kanji means "eight"[2] and the second "paddy" or "field."[3]

Behind the scenes[]

Character notes

Appearances[]

References[]

See also[]


Boys Over Flowers characters
Main characters

Tsukasa Domyoji | Rui Hanazawa | Tsukushi Makino | Akira Mimasaka | Sojiro Nishikado

Supporting characters

Seinosuke Amakusa | Kazuya Aoike | Yuriko Asai | Erika Ayuhara | Kaede Domyoji | Tsubaki Domyoji
Ryusuke Hayama | Sara Hinata | Amon Kunisawa | Ayano Kurimaki | Chieko Makino | Haruo Makino
Susumu Makino | Yuki Matsuoka | Umi Nakajima | Nakatsuka | Kiyonaga Narumiya | Nishida
Shigeru Okawahara | Junpei Oribe | Shingo Oribe | Sakurako Sanjo | Tama | Thomas | Shizuka Todo
Minako Yamano | Matsutaro Yoshimatsu

Minor characters

Aki and Chimura | Akira's girlfriend | Akira's father | Akira's mother | Beautician | Bob | Cindy | Makiko Endo
Junko Ekuni | Fortuneteller | Gen | Giuseppe | Jody Grand | Mike Hall | Harumi and Mako | Hatta | Hirayama
Hiroko | Hiromi | Hiromi | Hiroshi | Mayumi Isoda | Iwatsuki | Junpei's friend | Junpei's mother | K University students
Kaede's sister | Kimoto | Kirishima | Kobayashi | Koga | Kazuko Kubo | M | Maekawa | Sonoko Maekawa | Rio Makise
Mako | Makoto | Makoto | Jean P. Mayol | Mayuko | Midori | Miho | Mika | Emu and Memu Mimasaka | Mina
Mikihisa Minami | Misawa | Miya | Eri Miyazawa | Piromichi Nakano | New York enterpriser | Shoichiro Nishikado
Noriko | Hideki Oe | Akira Onagisa | Ozawa | Principal | Proprietress | Rie | Rika | Risako | Rui's father | Rui's mother
Saito | Sakurako's grandmother | Seinosuke's father | Shigeru's father | Shigeru's mother | Shingo's girlfriend
Shiori | Shizuka's parents | Arthur Smith | Sojiro's brother | Sojiro's father | Sojiro's mother | Sugiyama
Tama's husband | Kimiko Tamura | Teacher | Toda | Tome | Tsubaki's ex-boyfriend | Tsubaki's husband
Tsukasa's attacker | Tsukasa's father | Tsukasa's grandfather | Ueno | Umi's friend | Viola | Yatchan
Yoshida | Eisuke Yoshida | Yuki's father | Yuki's mother | Yuki's sister


Advertisement