Boys Over Flowers Wiki
Boys Over Flowers Wiki
Anime
Makino family (牧野 () )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasukichi
 
Chieko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tsukushi
 
Susumu

All items (4)