Boys Over Flowers Wiki
Advertisement

Ah Mei (Chinese: 阿美; pinyin: Āměi)

Biography

Physical appearance

Personality and traits

Behind the scenes

Appearances

References

See also


Meteor Garden (2001-02) characters
Main characters

Dao Ming Si | Dong Shan Cai | Hua Ze Lei | Mei Zuo | Xi Men | Ye Sha

Supporting characters

Ah De | Ah Lun | Ah Mei | Ah Song | Ah Yuan | Aisa | Bai He | Chen Qing He | Da Xin | Dao Ming Feng
Dao Ming Zhuang | He Yuan Zi | Li Zhen | Mi Mi | Sha Ge | Shan Cai's father | Shan Cai's mother | Teng Tang Jing
Qian Hui | Xi Men's father | Xi Men's mother | Xiao Geng | Xiao Shun | Xiao You | Xin Xin | Ya Men | Yi Lin
Yin Xiao Qiao | Ms. Yu | Zhang Xiao Hong

Minor characters

Ah Shu | Ah Xiang | Ah Yan | Aisa's mother | Dao Ming Cheng | Gao | Jing's parents | Liu
Liu Shu Hao | Mai | Mei Jia | Mei Zuo's mother | Principal | Professor | Qing Yong | Thomas | Wang Xiao Long
Xiao Touh | Xiao You's father | Xiao You's mother | Xu Shao Yang | Yu Tian | Yuan Zi's father
Yuan Zi's mother | Zhong Ze

This article or section is a stub. You can help Boys Over Flowers Wiki by expanding it.
Advertisement