Boys Over Flowers Wiki
Advertisement

Ah Lun (Chinese: 阿倫; pinyin: Ālún)

Biography[]

Physical appearance[]

Personality and traits[]

Behind the scenes[]

Portrayal

Appearances[]

References[]

See also[]


Meteor Garden (2001-02) characters
Main characters

Dao Ming Si | Dong Shan Cai | Hua Ze Lei | Mei Zuo | Xi Men | Ye Sha

Supporting characters

Ah De | Ah Lun | Ah Mei | Ah Song | Ah Yuan | Aisa | Bai He | Chen Qing He | Da Xin | Dao Ming Feng
Dao Ming Zhuang | He Yuan Zi | Li Zhen | Mi Mi | Sha Ge | Shan Cai's father | Shan Cai's mother | Teng Tang Jing
Qian Hui | Xi Men's father | Xi Men's mother | Xiao Geng | Xiao Shun | Xiao You | Xin Xin | Ya Men | Yi Lin
Yin Xiao Qiao | Ms. Yu | Zhang Xiao Hong

Minor characters

Ah Shu | Ah Xiang | Ah Yan | Aisa's mother | Dao Ming Cheng | Feng's sister | Fortuneteller | Gao | Jing's parents
Landlady | Lei's date | Lei's father | Liu | Liu Shu Hao | Mai | Mei Jia | Mei Zuo's date | Mei Zuo's mother | Principal
Professor | Qing Yong | Si's grandfather | Shan Cai's boss | Thomas | Wang Xiao Long | Xi Men's date | Xiao Nan
Xiao Shun's friend | Xiao Touh | Xiao You's father | Xiao You's mother | Xu Shao Yang | Yu Tian | Yuan Zi's father
Yuan Zi's mother | Zhong Ze | Zhuang's ex-boyfriend | Zhuang's husband

This article or section is a stub. You can help Boys Over Flowers Wiki by expanding it.
Advertisement